Wet

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Bedrijven die actief willen zijn op de financiële markten, hebben een vergunning van de AFM nodig. Hierbij gelden eisen voor bijvoorbeeld deskundigheid, betrouwbaarheid en integere en beheerste bedrijfsvoering. Bedrijven op de financiële markten vallen daarnaast onder het doorlopend gedragstoezicht van de AFM. Zij moeten aan wettelijke verplichtingen (blijven) voldoen, die met name gericht zijn op de belangen van consumenten en beleggers. Financiële ondernemingen hebben een zorgplicht. Zij moeten handelen in het belang van hun cliënten en niet hun eigen belang voorop stellen. Verder is een dienstverlener verplicht om klanten alle informatie te verschaffen die zij nodig hebben voor hun financiële beslissing. Ook moet de bedrijfsvoering op orde zijn, met het oog op de belangen van de klant. Bedrijven met een vergunning zijn ingeschreven in de registers van de AFM. Deze registers zijn te raadplegen op de website van de AFM. Ook Assurantiekantoor van Wissen beschikt over een vergunning van de AFM en staat ingeschreven in de registers van de AFM. Ons vergunningnummer bij de AFM is 12006374.

Kifid.

Elke financiële dienstverlener is wettelijk verplicht zich bij een ministerieel erkende geschilleninstantie aan te sluiten. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) heeft die erkenning. Het KiFiD neemt alleen klachten in behandeling over financiële dienstverleners die bij het KiFiD zijn aangesloten. In het register op KiFiD is vermeld welke dienstverleners dat zijn. Ook Assurantiekantoor van Wissen is bij KiFiD aangesloten. Ons aansluitnummer bij KiFiD is 300.003530. Hoe en wanneer een cliënt een klacht kan indienen bij KiFiD staat beschreven op de website van KiFiD .

Beloningsbeleid

De AFM ziet sinds 1 januari 2011 toe op een beheerst beloningsbeleid bij financiële ondernemingen. Van een beheerst beloningsbeleid gaan geen prikkels uit die kunnen leiden tot het nemen van onverantwoorde risico’s of onzorgvuldige behandeling van klanten. Vanaf 1 januari 2011 moeten financiële ondernemingen voldoen aan de regels die voortvloeien uit het Besluit Beheerst Beloningsbeleid. De beloning van onze medewerkers bestaat voor 100% uit een vast salaris. De hoogte van de vaste salarissen zijn marktconform en wordt mede bepaald door opleiding en ervaring van de betreffende medewerker. Voor al onze medewerkers geldt dat zij integer, solide en klantgericht adviseren, waarbij het belang van de klant voorop staat. Wij streven naar lange termijn relaties met klanten, waarbij opzegging uit onvrede over de prijs, de voorwaarden en/of onze dienstverlening zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Ook verwachten wij van onze medewerkers dat financiële risico’s bij onze klanten en voor ons eigen bedrijf voorkomen en beperkt worden.