Disclaimer

Disclaimer

Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. Aan de inhoud van dit bericht kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Assurantiekantoor van Wissen V.O.F. is de handelsnaam van Assurantiekantoor van Wissen V.O.F., statutair gevestigd te Maastricht-Airport en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 51541416. Op al onze diensten en werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden zoals weergegeven op onze website. In onze algemene voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.

This message contains confidential information and is intended only for use by the addressee. If you are not the intended recipient of this message, please inform us immediately and destroy this message. Third parties cannot derive any rights from this message. Assurantiekantoor van Wissen V.O.F. is the trade name of Assurantiekantoor van Wissen V.O.F., having its registered office in Maastricht-Airport and registered with the trade register under no. 51541416. All our services and other work are subject to the General Conditions, which are mentioned on our website. Our general conditions contain a limitation of liability.


Asens IT Services