Dienstenwijzer

Onze dienstenwijzer.

Onze dienstenwijzer geeft aan welke diensten wij verlenen. Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht om deze dienstenwijzer aan u te verstrekken voordat wij met u een overeenkomst aangaan.

Algemene voorwaarden.

Door veranderingen in de wet en regelgeving wordt het behartigen van de belangen van onze relaties op het gebied van financiële dienstverlening steeds complexer. Wij vinden het belangrijk dat al onze relaties weten onder welke condities wij onze werkzaamheden verrichten. Om die reden hebben wij algemene voorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze werkzaamheden die wij vanaf 1 juli 2008 verrichten.

Dienstverleningsdocument

Vanaf 1 juli 2013 moeten financiële dienstverleners voorafgaand aan het verlenen van een financiële dienst een dienstverleningsdocument (DVD) aan de consument of cliënt verstrekken. Het DVD moet worden verstrekt bij producten die sinds 1 januari 2013 onder het provisieverbod vallen.
Producten die onder het provisieverbod vallen zijn:

 • •   betalingsbeschermers
 • •   complexe producten
 • •   hypothecaire kredieten
 • •   individuele
      arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • •   overlijdensrisicoverzekeringen
 • •   uitvaartverzekeringen of
 • •   bij ministeriële regeling aan te wijzen andere
      financiële producten

Eenvoudige schadeverzekeringen vallen hier bijvoorbeeld niet onder, hiervoor hoeft dan ook geen DVD verstrekt te worden.


Download.

Klik hier om de dienstenwijzer in pdf-formaat te downloaden.

Klik hier om de algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners in pdf-formaat te downloaden.

Klik hier om het dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen in pdf-formaat te downloaden.

Klik hier om het dienstverleningsdocument Risico’s afdekken in pdf-formaat te downloaden.

Indien u niet beschikt over Acrobat Reader kunt u deze hier downloaden.

Get Acrobat!


Asens IT Services